26 stycznia 2017

Przydatne

Przydatne linki:

 • www.izba-skarbowa.waw.pl Warszawska Izba Skarbowa, na tej stronie znajdziesz: interpretacje stosowania prawa podatkowego, dane teleadresowe Urzędów Skarbowych itp.
 • www.mf.gov.pl
  Ministerstwo Finansów; aktualne formularze podatkowe, wyjaśnienia Ministra Finansów, akty prawne, system podatkowy w Polsce
 • www.zus.gov.pl Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  aktualne akty prawne, wskaźniki, zasady wypełniania dokumentów ZUS,
  najnowsza wersja programu Płatnik
 • www.sejm.gov.pl Sejm; zbiór obowiązujących przepisów.
  Wszelkie akty prawne uchwalone przez sejm
 • www.prawo.lex.pl Polski Serwer Prawa. Informacje prawne, komentarze,
  informator prawno-gospodarczy, dane teleadresowe urzędów.
 • www.infor.pl Portal Prawno-Gospodarczy; kalkulatory, aktualne wskaźniki, dziennik ustaw
 • www.skp-ow.com.pl Stowarzyszenie księgowych w Polsce – oddział Warszawa;
  kursy, szkolenia, zjazdy

Porady

W jaki sposób mogę założyć działalność gospodarczą?

Obecnie aby założyć działalność gospodarczą należy udać się do Urzędu Gminy i złożyć formularz CEDIG. Urząd Gminy przekaże stosowne dokumenty do

 • GUS, który przyśle później decyzję o nadaniu numeru REGON
 • ZUS, który rejestruje przedsiębiorcę – firmę (ZUS ZFA)
 • US, który rejestruje firmę.

Przedsiębiorca który będzie podatnikiem VAT powinien jeszcze zgłosić się do Urzędu Skarbowego celem rejestracji VAT. Dodatkowo należy zgłosić do ZUS – ubezpieczonego na druku ZUS ZUA.

Kto musi być podatnikiem VAT?

W aktualnym stanie prawnym podatnikiem VAT musi być ten przedsiębiorca którego obrót przekroczył w roku podatkowym 150 000 PLN. Rejestracji VAT należy dokonać na formularzu VAT R, opłata rejestracyjna wynosi 170 zł i uiszczana jest na konto właściwej gminy.

Jak długo można korzystać z preferencyjnych składek ZUS?

Przedsiębiorca ma prawo korzystać z preferencyjnych składek ZUS przez pełne 24 miesiące od daty rejestracji do ubezpieczeń.

Przykład:
Jeśli przedsiębiorca dokonał rejestracji np. 5 września 2015 roku – datą krańcową dla stosowania preferencyjnych składek będzie 30 września 2016, bowiem pierwszym pełnym miesiącem stosowania ulg jest październik 2015. W przypadku rejestracji 1 września 2015 – datą końcową stawek preferencyjnych będzie 30 września 2016 bowiem pierwszym pełnym miesiącem stosowania ulgi jest wrzesień 2015.

Czy przedsiębiorca ma prawo do zasiłku chorobowego?

Każdy przedsiębiorca który zgłosił się do ubezpieczenia chorobowego i opłaca składki terminowo ma prawo do zasiłku chorobowego. Okres po jakim nabywa prawo do zasiłku wynosi 90 dni (tzw. okres wyczekiwania).

Kiedy należy zgłosić się do Państwowej Inspekcji Pracy?

Obowiązek zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy mają przedsiębiorcy którzy są pracodawcami tzn. zatrudniają na umowę o pracę co najmniej jedną osobę. Termin zgłoszenia pracodawcy do Państwowej Inspekcji Pracy wynosi 30 dni.